Dijous, 8 Febrer, 2018 - 11:55am-12:25pm       Ponencia Sanitat Castellano (pincha aquí) Valencià (punja aci) Ya pots consultar la Ponencia "Sanitat" del II Congrés de Som valencians, elaborada per Saida Solomando En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots preparar les teues mocions per a debatre algun punt. El II...
Dijous, 8 Febrer, 2018 - 11:55am-12:25pm       Ponencia Assunts Socials Castellano (pincha aquí) Valencià (punja aci) Ya pots consultar la Ponencia "Assunts Socials" del II Congrés de Som valencians,  En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots preparar les teues mocions per a debatre algun punt. El II Congrés tindrà...
Dijous, 8 Febrer, 2018 - 11:55am-12:25pm       Ponencia Llengua, Cultura i Deport Castellano (pincha aquí) Valencià (punja aci) Ya pots consultar la Ponencia "Llengua Valenciana, Cultura i Deport" del II Congrés de Som valencians,  En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots preparar les teues mocions per a debatre...
Dimecres, 7 Febrer, 2018 -   12:20pm-12:35pm       Ponencia Infraestructures i Vivenda Coordina: Jaume Hurtado  (aci curriculum vitae) Castellano (pincha aquí) Valencià (punja aci)  Ya pots consultar la Ponencia "Infraestructures i Vivenda" del II Congrés de Som valencians, preparada per Jaume Hurtado i Alfredo Martinez...
Dimarts, 6 Febrer, 2018 - Tots els afiliats poden fer esmenes a qualsevol punt que es tracte en les Ponencies del Congrés, o be, poden afegir punts no considerats, ampliar, modificar.  Este es el model d'esmena a Ponencia en el II Congrés. Teniu fins al 9 de febrer per a plantejar les vostres esmenes, i plantejar modificacions que debatre i votar en el II Congrés. Despuix del 10 minuts  d'...
Dimarts, 6 Febrer, 2018 - 2:30pm-2:55pm         Amics dels animals Coordina: Mercedes Andani Castellano (pincha aquí) Valencià (punja aci)  Ya pots consultar la Ponencia "Amics dels animals" del II Congrés de Som valencians, preparada per Mercedes Andani En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots...
Dimarts, 6 Febrer, 2018 - 1:35pm-1:55pm         Industria, energies renovables PONENCIA  INDUSTRIA i ENERGIES RENOVABLES Coordina: Victor Puchades Castellano (pincha aquí) Valencià (punja aci)  Ya pots consultar la Ponencia d'Educacio del II Congrés de Som valencians, preparada per Victor Puchades, Lupe Costa i JA Escalera...
Dimarts, 6 Febrer, 2018 - PONENCIA Educacio Coordina: Ana Garcia Castellano (pincha aquí) Valencià   Ya pots consultar la Ponencia d'Educacio del II Congrés de Som valencians, preparada per Ana Garcia. En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots preparar les teues mocions per a debatre algun punt. El II Congrés...
Dimarts, 6 Febrer, 2018 - PONENCIA Agricultura Eliseo Pausà (CV Eliseo Pausà) Castellano (pincha aquí) Valencià   Ya pots consultar la 1ª de les Ponencies del II Congrés de Som valencians, preparada per Eliseo Pausà. En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots preparar les teues mocions per a debatre algun punt.  El...
Dumenge, 4 Febrer, 2018 -   Pareix mentira que encara tingam que estar en estes histories. El valencià es una Llengua culta, de prestigi, én una riquea lexica i conceptual de la que estic orgullos. No unicament el Renaiximient entra en la peninsula iberica per Valencia, el primer llibre impres s'edita aci, s'origina un segle d'Or abans que en qualsevol atra nacio europea, i el Tirant lo...

Pagines