Dimecres, 15 Abril, 2015 -   Som Valencians (SV) ha promes que si en acabant dels comicis autonomics de maig te la clau de la governabilitat de la Generalitat Valenciana, llevarà el catala de les escoles i posarà l'autentic valencià. D'esta manera s'ha volgut sensibilisar el partit politic en el malestar de numerosos pares, que se queixen a diari de que en els coleges i instituts...
Dimarts, 14 Abril, 2015 - Inma Silvestre ha afirmat hui en la seu principal del nostre partit politic que les dones son majoria en les llistes de Som Valencianes. Les dones representen en estos moments un 57'3% de les persones que conformen les llistes que anem presentar en els proxims dies. "El nom del partit es Som Valencians, pero perfectament es podria dir Som...
Dumenge, 12 Abril, 2015 - El dia 16 d'Abril, dijous, a les 20 hores, en el local social d'El Piló, carrer Dr. Moliner. 10, de Burjassot, tindrà lloc la presentacio de Joan Ignaci Culla sobre "JOANOT MARTORELL: CAVALLER I ESCRITOR VALENCIÀ"
Dissabte, 11 Abril, 2015 - El partit politic Som Valencians ha defes la necessitat de que s'ensenye chinenc en tots els coleges, instituts i Escoles Oficials d'Idiomes de nostra terra. Dita assignatura deuria introduir-se poc a poc, gradualment, escomençant des de la primaria.   Som Valencians defen un model educatiu trilingüe a on s'ensenye un terç d'assignatures en castella, un terç en...
Dimecres, 8 Abril, 2015 - Joan Culla, de Som Valencians (SV), adverti ahir de que Ciutadans no es mes que un atre partit catalaniste que dona l'esquena a la societat valenciana. “Carolina Punset ha dit publicament que se sent catalana i que els temes identitaris dels valencians no son importants. No pot ser ambigua en estos temes, no deu enganyar a l'electorat. Repte publicament a la...
Divendres, 3 Abril, 2015 - Joan Ignaci Culla i Hernández, president de Renaixença Valencianista, investigador, escritor i articuliste s'ha integrat en les llistes de Som Valencians com independent. En concret, Joan Ignaci Culla, en mes de 30 anys de militancia activa, aporta la seua dilatada experiencia en el mon cultural i associatiu per a formar part de la llista del partit per la ciutat...
Dimecres, 1 Abril, 2015 - El partit Som Valencians (SV) ha propost que els llibres escolars siguen gratuïts en l'ensenyança obligatoria, concretament en els nivells de primaria i secundaria. La formacio valencianista ha propost un sistema pioner pel qual sería el colege o l'institut el que compraria els llibres de text a les editorials i li'ls prestaria als alumnes a lo llarc del curs...
Dumenge, 22 Març, 2015 - El responsable de Som Valencians en Xativa, Emili M. Bonet ha llamentat hui els efectes catastrofics de la "pedregà" d´ahir en la comarca de La Costera, i ha manifestat que es important que es deixe treballar els tecnics per a valorar les perdues, i que els segur agraris responguen pronte. Som Valencians Xativa ademes creu convenient que en casos de catastrofes...
Dimarts, 17 Març, 2015 - @jaume_hurtado Me preocupa, i molt, que Albert Fabra pressumixca de que es un dels presidents autonomics que menys cobra. Una societat democratica ha de pagar molt be als seus politics, al temps que els ha d´exigix molt tambe. Ademes ha de tindre ferramentes de control per a defendre´s dels abusos del poder. La corrupcio es una de les formes d´abus de poder. L´...
Dimarts, 17 Març, 2015 - Som Valencians (SV) propon la creacio d'un “impost faller” que gravaria el turisme i que aniria destinat integrament a ajudar al mon faller. Concretament, consistiria en pagar un euro per pernoctacio i persona durant la semana que dura la festa, del 12 al 19 de març. El 100% de lo recaptat se donaria a les Falles i el repartiment del diners seria competencia...

Pagines