Dimecres, 1 Abril, 2015 - El partit Som Valencians (SV) ha propost que els llibres escolars siguen gratuïts en l'ensenyança obligatoria, concretament en els nivells de primaria i secundaria. La formacio valencianista ha propost un sistema pioner pel qual sería el colege o l'institut el que compraria els llibres de text a les editorials i li'ls prestaria als alumnes a lo llarc del curs...
Dumenge, 22 Març, 2015 - El responsable de Som Valencians en Xativa, Emili M. Bonet ha llamentat hui els efectes catastrofics de la "pedregà" d´ahir en la comarca de La Costera, i ha manifestat que es important que es deixe treballar els tecnics per a valorar les perdues, i que els segur agraris responguen pronte. Som Valencians Xativa ademes creu convenient que en casos de catastrofes...
Dimarts, 17 Març, 2015 - @jaume_hurtado Me preocupa, i molt, que Albert Fabra pressumixca de que es un dels presidents autonomics que menys cobra. Una societat democratica ha de pagar molt be als seus politics, al temps que els ha d´exigix molt tambe. Ademes ha de tindre ferramentes de control per a defendre´s dels abusos del poder. La corrupcio es una de les formes d´abus de poder. L´...
Dimarts, 17 Març, 2015 - Som Valencians (SV) propon la creacio d'un “impost faller” que gravaria el turisme i que aniria destinat integrament a ajudar al mon faller. Concretament, consistiria en pagar un euro per pernoctacio i persona durant la semana que dura la festa, del 12 al 19 de març. El 100% de lo recaptat se donaria a les Falles i el repartiment del diners seria competencia...
Dumenge, 15 Març, 2015 - Jaume Hurtado, 15 de Març Som Valencians es un partit nou que va naixer a finals de 2014, un 3 de decembre. El nom del nostre partit, en unicament dos paraules, ho diu tot. Es un nom clar, directe i en el que cap qualsevol persona que vixca o treballe en l´autonomia valenciana, siga de Vinaros, de Requena, de Benidorm o d´Alcoy. Volem ser un partit util, i estem...
Divendres, 13 Març, 2015 - Som Valencians (SV) ha observat que en els ultims quatre anys la situacio economica de la nostra terra s'ha tornat “critica” en una alarmant taxa de destruccio d'empreses i llocs de treball.   Com a mida per a ajudar a reconstruir el teixit empresarial en el territori valencià, SomVal ha propost cobrar zero euros en imposts autonomics i municipals a tots els...
Divendres, 13 Març, 2015 - Valencia capital, 13 de Març 2015   El partit politic Som Valencians vol comunicar que: La defensa dels interessos economics, migambientals, socials, politics i culturals del poble valencià estàn per damunt dels interessos partidistes, personals o de tribu. Economicament defenem la necessitat de recuperar el sistema financer valencià, i la creacio d´una Agencia...
Divendres, 13 Març, 2015 - El lider de Som Valencians Paiporta, Jose Marco, aposta per un aument de la freqüencia de pas del Metro en el municipi
Divendres, 13 Març, 2015 - Som Valencians Alberic aposta per la reapertua de la piscina d´hivern, en gestio propia, priorisant la contratacio de desempleats del municipi d´Alberic. Una de les preocupacions de Som Valencians Alberic es la de dinamisar el municipi, i que els nostres veïns no tinguen que deixar el poble per falta d´equipaments i servicis. Igualment, es proyecta la construccio...
Dumenge, 8 Març, 2015 - Som Valencians aposta per una integracio completa de la dona en la vida social i llaboral. Per al dia internacional de la Dona, Som Valencians presenta 8 propostes per a les dones valencianes. #Somvalencianes 1 Equiparacio salari homens/dones, equiparant Valencia én els paisos escandinaus 2 Ampliacio permis de maternitat, com a minim fins als 6 mesos en 2015, i...

Pagines