Dumenge, 8 Març, 2015 - El partit Som Valencians (SV) aposta per un sistema educatiu trilingüe en tots els nivells (infantil, primaria i secundaria) a on un terç d'assignatures siga en castella, un atre terç en valencià i un atre mes en angles. L'objectiu final seria que a l'arribar a la majoria d'edat, tots els valencians foren capaços de parlar i escriure perfectament en els tres idiomes...
Dilluns, 2 Març, 2015 -  El partit politic SOM VALENCIANS aposta pel transvas de l´aigua sobrant de l´Ebre i un gran pacte Arago-Valencia. L'aigua es un dret, no un caprig.#Somvalencians
Dilluns, 2 Març, 2015 - Som Valencians propon dignificar l´acces al Grau de Burriana i la Plaja de l´Arenal, per a millorar l´image de la ciutat de cara al turisme. Fa falta,segons Som Valencians Burriana, millorar l´acces al Grau de Burriana i la Plaja de l´Arenal, i potenciar l´image de Burriana de cara al turisme. Som Valenciana Burriana presentarà en el seu programa electoral municipal...
Dumenge, 1 Març, 2015 - Som Valenciana aposta per potenciar el carril bici en les ciutats i pobles valencians, segons ha afirmat hui Emilio Bonet, responsable de Som Valencians en Xativa. Per a Bonet, "en la actualitat, els sistemes de carril bici en les poblacions valencianes son perillosos, caotics -perque no es coherent en el transit i no sempre està...
Dissabte, 28 Febrer, 2015 - Per a Som Valencians (SV) un dels principals problemes de la nostra societat es el paulati deteriorament del patrimoni arquitectonic valencià. La formacio valencianista llamenta profundament que molts castells i monasteris en sigles d'historia no es facen servir per a res o directament s'estiguen caiguent a trossos.  Com a mecanisme per a restaurar el patrimoni...
Divendres, 20 Febrer, 2015 - El partit Som Valencians reclama a la Generalitat Valenciana que prenga mides urgentment per a acabar en el fenomen dels gorretes en la nostra terra i especialment en les set grans ciutats -Castello, Valencia, Benidorm, Gandia, Alacant i Elig- que son les mes afectades per esta lacra.  En concret, Som Valencians exigix que la policia local actue implacablement...
Dilluns, 16 Febrer, 2015 - El partit politic valencianiste Som Valencians ha propost la creacio d'una nova RadioTelevisio Publica Valenciana (RTTV) que siga publica, de calitat i en llengua valenciana i que per damunt de tot estiga inspirada en el model despolitisat, d'imparcialitat i pluralitat de la BBC britanica. La formacio valencianista considera que s'ha de deprendre de l'experiencia...
Dumenge, 15 Febrer, 2015 - El partit valencianiste Som Valencians ha denunciat hui que el govern del PP està perjudicant greument a l´economia valenciana, ya que els imposts son mes alts en Valencia que en Madrit o Navarra, Per a Jaume Hurtado, Secretari General de Som Valencians, "La Generalitat Valenciana no treballa per als valencians i preocupa que,...
Dumenge, 8 Febrer, 2015 - El partit Som Valencians (SV) ha exigit a l'administracio un pla d´urgencia per a combatre la pobrea energetica. “Existixen molts valencians que s'estan banyant en aigua freda en ple hivern o que han de posar veles dins de casa perque els han tallat la llum per no poder pagar-la. Aço no es pot permetre en un païs del Primer Mon”, afirmà Amparo Aparisi, de Som...
Dimarts, 3 Febrer, 2015 - Som Valencians (SV), partit valencianiste de recent creacio, ha propost que els pares puguen portar debades a la guarderia als seus fills en edats entre u i tres anys. La formacio valenciana enten que es urgent oferir este servici, ya que facilitaria la reincorporacio de la dona al mercat laboral i donaria un respir a les families.   “Hui en dia fan falta dos sous...

Pagines