previousnext
Dimarts, 10 Juny, 2014 - Les vocalsA nivell fonologic el sistema vocalic tonic de la llengua valenciana presenta una substancial diferencia respecte al castellà: mentres est a soles te cinc vocals, el valencià en te set, encara que els signes grafics que les representen ne son cinc: Valencià Castella ae obertae tancadaio obertao tancadau a(ie)ei(ue)ou La presencia de e i...
Divendres, 10 Giner, 2014 - El Secretari General de Som Valencians, Jaume Hurtado critica la nova "Llei de mamprenedors" del Govern, perque no millora la situacio dels autonoms, sino que es mes una operacio de maquillage politic del Partit Popular. Els autonoms valencians patixen la deixadea que fa d’ells l’Estat central, de manera que nos convertim en un dels pobles, junt als restants...
Dimecres, 29 Maig, 2013 - El valencià i les Normes d’El Puig son del poble Comprove estos ultims messos  una gran preocupacio per controlar, doblegar i anular a la Real Academia de Cultura Valenciana, én l’intencio de que esta institucio deixe de velar per les normes ortografiques valencianes, que coneguem com les Normes d’El Puig. Veig, com dos enamorats furtius a...

Pagines