Balanç de l'any 2016 Som Valencians Moncada

Ara, cuant s'acaba l’any, es moment per a SOM VALENCIANS MONCADA, de fer balanç de tot lo ocorregut durant ell.

Este a sigut un any, on les eleccións estatals han segut bona part dels noticies i pareixia que lo que ocurrera en Madrit era lo mes important, i sí, per a mosatros, un partit  jove, ho era i molt. Teniem l'oportunitat, per segon vegada, de poder ser la veu dels valencians al territori nacional i fer conter de tots els despresis que rebem de l'administració central, tant económica com en infraestructures, que fan, huí per huí, que el nostre Regne estiga molt arrere dels ciutats Europees mes importants.

L'objetiu de ser visibles i de tindre un posicionament ben clar per part de SOM VALENCIANS a la societat valenciana, s´ha conseguit, millorant  els resultats dels eleccions ocorregudes nomes sis mesos avans, convertint-mos en la SEXTA força política al territorí valenciá.

En MONCADA, començarem l'any timidament, pero en moltes ganes que la gent mos compreguera o coneixquera i rapidament i gracies  als reds  socials, es varem  fer coneixer  i d’esta manera poder transmetre els nostres preocupacións per als habitants de la ciutat. Una dels maneres de fer-se coneixer, va ser el presentar a l'Ajuntament,  mocións per a millorar situacions tant de MONCADA com del territori valenciá.

Hem presentat  mocions, al mes de setembre, com la de promoure la modificació de la llei de monts per a que no es puga construir en terreny cremat o la moció de defensa del sector citrícola i el cumpliment del control fitosanitari, també a setembre. A novembre, es va presentar moció de desagrai per als coleges BLASCO IBAÑEZ i VICENT TRENCO per no respectar la normativa llingüistica i per l'us d'emblemes no valencians en la celebració del 9 D'octubre, aportant denuncia duta a tramit per el Sindic de Greuges.

També es va presentar per registre d'entrada, solicitut per a repondre tots els árbres que falten i que per les trencaures o mort, vagen deixant buits molts alcorques de la ciutat i que pareix que a l'equip de gobern no l'interessa la despoblació arborea.

En tot aço, no em rebut ninguna contestació dels escrits que hem presentat, ni de l’opossició ni de l’equip de gobern per a preocuparse o millorar tots estos temes.

 També la presencia als ples per a coneixer mes de prop els problemes de la ciutat, ha segut una costant, estar presents per a mosatros es molt important, encara que la no premisiblilitat de donar la veu al poble en els ples, fa que merme prou la democratiçació d’estos.

 ¿Que farem mes propostes?, segur, ¿Que podriem millorar moltes coses?, també, com ya he dit, som um partit jove, én ganes de treballar i desmostrat que en els que som es volcarem per millorar Moncada i per supost tot el Regne. Per eixe motiu, aprofitem ests llinies per a demanar suport a tot aquell que crega poder fer de Moncada una ciutat mes digna i tinga, no dubte en unirse a mosatros o bé com a simpatisant o com afiliat. Cuants mes sigam mes força timdrem.

  Un bon balanç de l'any, sabent que tenim  molta faena per dabant i coses que millorar i segur millorarem, per eixa raó, a partir de gener començem cursos per afiliats i simpatisants en la intenció de dependre i estar preparats per a donar lo millor de tots mosatros.

 

 Donar les gracies a la gent que ens anima a continuar i sobre tot a les nostres families per entendre ests treball.

 

  Vos desigem la millor entrá d'any 2017.

 

 

 SOM VALENCIANS MONCADA