Convocatoria Assamblea Extraordinaria Som Valencians

El passat 20 de febrer de 2016, es celebrà en l´Hotel NH Les Arts Assamblea Extraordinaria de Som Valencians. En esta asamblea es trià Consell Eixecutiu Nacional, Consell d’Arbitrage i es debatiren propostes d’organisacio interna i modificacions d’estatuts.

En l’Assamblea es planteja modificacions estatutaries, i s’insta a celebrar una nova asamblea per a votar les propostes.

Conforme dicten els estatuts es fara presentacio de contes per a l'eixerci 2016

Convocatoria:

El Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians acorda celebrar Assamblea General Extraordinaria.
La convocatoria es el dimarts 29 de març a les 20hores, en la seu de Som Valencians del carrer Jesus, 57:

1.- Votacio de modificacions estutats
2.- Aprobacio de contes eixercici 2016
3. –Renovacio Consell d’Arbitrage.

Per a poder participar en l’Assamblea será necessari estar al corrent de pago de les quotes d’afiliacio

 Valencia, 13 de març de 2016

El Secretari General