Convocatoria de reunio CEN Som Valencians 4 de setembre 2018

Valencia, 24 d'agost  2018

Convocatoria de reunio CEN Som Valencians 4 de setembre 2018,  a les 20hores en la seu de Som Valencians, avinguda de Suecia, 5 Valencia ciutat per a deliberar i adoptar acorts d'acort al present orde del dia:

1. Eleccions Primaries Som Valencians Ciutat  de Valencia

2 Convocatoria Assablea Extraordinaria Som Valencians

3. Altes nous afiliats

4. Recepcio, llectura i resposta als escrits enviats al CEN de Som Valencians en el mes d'agost 2018.

5. Apertura d'expendients disciplinaris

5. Precs i preguntes

6. Llectura i aprovacio de l'acta de la reunio

 

El Secretari General de Som Valencians

Jaume Hurtado