Curs de Formacio Politica de Som valencians

Som Valencians ha programat una series de cursos per als seus quadros, afiliats, simpatisants i liders locals. Estos cursos començaràn el 14 de giner de 2016, i tindràn lloc en la nostra seu de Som Valencians, en l'avinguda de Suecia, 5 (junt a Mestalla) cada dos dissabtes de 10 a 13hores.

El curs finalisa el 24 de juny  de 2017, en l'entrega de Diplomes. Els Diplomes els otorga la Societat de Filologia Valenciana, i anirà firmat pels dos professors titulars.

El preu del curs es de 180€, i el numero maxim d'alumnes admessos es de 40 alumnes.

Els objetius del curs son els següents:

 • Proporcionar una visio homogenea de la realitat  socio-politica valenciana
 • Formar a tots en els coneiximents basics sobre la cultura valenciana i l'accio politica.
 • Dotar-mos d'arguments davant aquells punts relleevants de l'activitat politica, de forma que pugam encarar una accio comunicativa publica én seguretat.
 • Facilitar-los una visio de conjunt de la realitat social valenciana i oferir un punt comu des d'a on abordar-la
 • Integrar un analisis multidisciplinar de la societat en general -i la valenciana, en particular- des de diferents ambits de les Ciencies Socials
 • Convertir la formacio politica en una ferramenta habitual 

Contingut del Curs

Cultura Valenciana:

 • Historia
 • Llengua valenciana
 • Costums i Tradicions

Formacio Politica

 • Economia Politica
 • Marketing Politic i Electoral
 • Teoria del Cisne Negre
 • Dret Politic i Constitucional (Dels Furs a l'Estatut)
 • Administracio Territorial Valenciana
 • Politica Fiscal i Tributaria
 • Infraestructures i Facenda Publica

 Els professors del curs son:

 1. Manolo Matas, Llicenciat en Historia, Professor de Cultura Valenciana de la Universitat  Popular de Valencia, Professor de valencià de Lo Rat Penat, Membre de la Societat de Filologia valenciana, i Membre de l'Institut d'Estudis Valencians
 2. Miquel Castellano. Llicenciat en Dret, Doctor en Filologia classica, Professor de Lo Rat Penat, Mestre en Gay Saber, Membre de la Societat de Filologia valenciana, i Membre de l'Institut d'Estudis Valencians. Escritor i Editor