El Chec Escolar

MODEL SOM VALENCIANS PER A L'EDUCACIO: CHEC ESCOLAR 

L'educacio es un dret fonamental. Ha de ser lliure, gratuita i universal. Aixo no vol dir que siga obligatori que l'educacio siga monopoli de l'Estat, una Conselleria o un partit politic.

Els ultims 30anys he sentit parlar de si l'educacio hauria de ser una competencia estatal o autonomica. Este debat no es util i menysprea la capacitat dels valencians, com si un Govern Centralisat fora garantia de res.

El debat es cóm es garantisa la llibertat, la gratuitat i l'universitat.

La solucio mes convenient es el CHEC ESCOLAR. A les families se'ls entrega un chec per l'import del cost de matricula d'uns plaça escolar, que es lo que li costa a la Conselleria, i son les families les que decidixen l'escola a la que anar.

El sistema del concert escolar per a escoles privades  no m'agrada perque pot acabar en una forma mes de clientelisme. Les ajudes publiques a centres privats es poden fer per afinitat politica o ideologica, i tampoc es millora el sistema, creant-se diferents nivells d'escolarisacio: 

-Els publics,

-Els privats concertats (qui decidix qui son estos, pot incorrer en l'amiguisme o el clientelisme)

-Els privats sense concert

Tampoc soc fan del sistema public que està en mans de l'Estat, siga l'autonomia o el govern central, i es politisa. 

El sistema de concert escolar, pot crear clientelisme i diferents tipos d'escolarisacio.

En canvi el chec escolar te la bondat de que el sistema es gratuit, es universal, i es lliure, perqje son les families les que decidixen.

Yo vullc llibertat. No vullc dependre ni de Wert ni de Marzà