El CEN es reunix i decidix anular les primaries en Valencia ciutat

Valencia ciutat, 31 de juliol 2018

Reunits en Valencia, el Consell Eixecutiu Nacional del partit Som Valencians:

1) Es decidix anular les primaries per a elegir candidats a l'Ajuntament de Valencia, per error informatic. La nova data de la votacio sera el 15 de setembre de 10 a 14hores, en la seu Av Suecia 5 Baix.

2) Es decidix convocar Assamblea General Extraordinaria el dia 29 de setembre 2018  a les 10:00h,

3) Es decidix convocar Assamblea Local de Valencia el dia 15 de setembre a les 10:00h

 

 

Valencia ciudad, 31 de julio 2018

Reunidos en Valencia, el "Consell Eixecutiu Nacional" del partido Som Valencians

1) Se decide anular las primarias para elegir candidatos al Ayuntamiento de Valencia, por error informático. La nueva fecha de la votación será el 15 de septiembre de 10 a 14 horas, en la sede Av Suecia Bajo

 2) Se decide convocar Asamblea General Extraordinaria el día 29 de septiembre 2018 a las 10:00h

3) Se decide convocar Asamblea Local de Valencia el día 15 de septiembre a las 10horas.