Format tipo esmena per al II Congrés

Tots els afiliats poden fer esmenes a qualsevol punt que es tracte en les Ponencies del Congrés, o be, poden afegir punts no considerats, ampliar, modificar. 

Este es el model d'esmena a Ponencia en el II Congrés. Teniu fins al 9 de febrer per a plantejar les vostres esmenes, i plantejar modificacions que debatre i votar en el II Congrés.

Despuix del 10 minuts  d'exposicio, els afiliats poden plantejar les seues esmenes, defendre-les i en ultima instancia, serà l'Assamblea qui votarà cada punt

Els simpatisants no tenen dret al vot en l'Assamblea, pero poden fer esmenes per escrit i un afiliat les llegirà en el seu nom.
 
Aci tens el format en word (.doc) per a poder fer esmenes al II Congrés