IV Assamblea General Som Valencians

El Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians convoca Assamblea General Extraordinaria per al proxim dumenge 21 d'Octubre, en la ciutat de Valencia, en l'hotel Holiday Inn Express, a les 9:30hores en primera convocatoria i a les 10:00hores en segon convocatoria.

1.- Presentar balanç actualist

2.- Presentacio pressupost 2019

3. Renovacio de membres del CEN (ratificacio noves incorporacions).

4. Presentacio Gabinet eixecutiu electoral

5. Ratificacio pactes pre-electorals Eleccions Autonomiques i Municipals 2019

6. Presentacio i votacio llistes eleccions municipals: Torrent, Alcasser, Alzira, Museros, Valencia, Moncada, Alcalali, Montroy, Moraira, Burriana, Alfafar.

7. Votacio Consell eixectiu comarcal. Adaptacio dels Estatuts.

8. Ratificacio Expedients disciplinaris

7. Precs i preguntes