La Dama ha de tornar a Elig

La Dama d'Elig es d'orige iber, forma part de la cultura valenciana i hauria d'estar en Elig, en un gran museu, per a que li se done importancia al bust, i a la ciutat. 
Elig es la tercera ciutat valenciana per poblacio i importancia, én un aeroport estrategic dins del seu terme municipal (mes de 13 millons passagers a l'any) i una important industria local.
Des de sempre mos han contat que la Dama hauria d'estar en Madrit, per a que es conserve en millors condicions...¡¡¡Com si unicament exitiren sistemes de securitat, estanqueitat, conservacion de l'humitat i temperatura en Madrit!! Estem en el segle XXI, senyors,... el centre dela peninsula no es centre de l'univers.
La qüestio es que ahir, es trobaren una formigueta dins de la Dama d'Elig. Una formigueta inocent, simpatica i segurament desorientada. Pero trenca tot l'argumentari centraliste i dominant: Que en Madrit, la Dama, està ben conservada. 


El Ministeri de Cultura hauria de buscar responsables, donar explicacions, i fer lo llogic: TRASLLADAR DEFINITIVAMENT LA DAMA A ELIG. Per a que tinga l'importancia que es mereix i per a que els turistes vagen a Elig, a vore la casa de la Dama iberica mes internacional, mes important i mes antiga. 
Ademes, tot el mon descubriria en Elig, una gran capital, una magnifica arquitectura, palmerals, cultura, uns ponts sobre el Vinalopo impressionants, i una gastronomia per a disfrutar.
En SOM sempre hem utilisat este simbol, el de la Dama d'Elig, junt a uns atres, com el Guerrer de Moixent, el Lleo de Bocairent, etc...com simbols valencians. Els hem utilisat per a les paperetes de la loteria de Nadal, o per als "Eurets". Si compres "Eurets", ajudes a financiar el partit, d'una manera simpatica.
Que torne la Dama a Elig està en la nostra agenda.