Llinies basiques SOM VALENCIANS

[VERSIO PDF]

SOM VALENCIANS es un partit valencià de centre, lliberal, moderat, democratic i participatiu. Naix en l´esperança de regenerar la politica valenciana, defendre els interessos dels ciutadans valencians dins de les institucions politiques valencianes, aixina com en els parlaments espanyol i europeu. Volem millorar les condicions economiques i socials de les persones que viuen en l´autonomia valenciana.

 

DEFENSA DELS INTERESSOS VALENCIANS

SOM VALENCIANS es un partit que naix aspirant a defendre els interessos valencians. Creguem que els partits estatals que tenen la seua seu en Madrit o Barcelona, mai podran resoldre els problemes dels valencians.  DENUNCIEM que son estos partits els que bloquegen el desenroll de la nostra autonomia, la creacio de riquea valenciana, i treballen activament en contra dels interessos valencians, en benefici d´uns atres.

En lo cultural i identitari, defenem la Llengua valenciana i les Normes d´El Puig.

 

Fiscalitat justa

La carrega fiscal que soporten els ciutadans i empreses valencianes es un llastre per a la nostra economica. El tracte del Govern de Madrit en l´Autonomia Valenciana es injust i discriminatori, governe el partit que governe.

Per aixo, SOM VALENCIANS defen una REDUCCIO sustancial d´imposts i la creacio d´una Agencia Tributaria Valenciana, que recapte directament els imposts dels valencians, i que invertixca en el territori valencià, tenint en conte a l´administracio local: Els Ajuntaments, que son els orguens de representacio mes prop del ciutadà.

 

Infraestructures que nos conecten en Europa

Es fonamental per al desenroll de l´economia valenciana, i la creacio de faena en el nostre territorio, que els nostres productes tinguen eixida directa a Europa. Desgraciadament, els plans directors de comunicacions espanyols, sempre han priorisat les comunicacions que tenen orige en Madrit i Barcelona. Per acabar en este problema, proponen: 

 • Conexio Ports Alacant i Valencia en ferrocarril en ample UIC
 • Acces Nort al Port de Valencia
 • Rescate Autopista AP7
 • Finalisacio Autovia al seu pas per la Font de la Figuera
 • Estacio AVE Elig
 • Conexio ferrocarril Benidorm
 • Corredor Mediterraneu
 • Corredor Valencia-Arago-Cantabric

 

MIG AMBIENT I ECONOMIA

 

El problema de l´aigua

Els valencians disfrutem d´un clima mediterraneu, en el que desgraciadament s´altenen les temporades de sequera extrema.

 • Aprofitament dels recursos hidrics disponibles
 • Racionalisacio dels usos hidrics
 • Aument dels recursos hidrics
   • Desalacio
   • Tranvas Ebre

 

Regeneracio dels boscs mediterraneus

La recuperacio total de la massa forestal valenciana es vital. Els arbres tenen la capacitat de fixar el CO2, pero ademes frenar l'erosio, afavorixen l'infiltracio i la recarrega dels acuifers.

Desgraciadament, els politics dels partits que no miren pels interessos dels poble no han apostat mai per ajudar a la reforestacio dels boscs valencians. Ya siga perque es una faena a llarc determini (mes dels 4 anys que marquen les eleccions), ya siga perque estàn de pas en esta terra i no pensen en construit futur. A soles traure profit de la nostre faena.

Es necessari que la reforestacio del Regne de Valencia siga feta, no pel poder politic, sino pels VALENCIANS. En desgravacions fiscals, en ajudes publiques i sense l´intervencio dels politics. 

La reforestacio dels boscs valencians es crucial per a mantindre l´aigua en els rius, promoure les plujes que tant necessita l´agricultura valenciana, i per a fer mes habitable la nostra terra.

 

Energia

SOM VALENCIANS aposta per les energies renovables i els chicotets productors d´electricitat.

No farem fals ecologisme d´escaparat, com fan certs partits. Al contrari, les iniciatives en materia de Mig Ambient de SOM VALENCIANS seran sempre en propostes viables, segures, netes i que afavorixquen l´autosuficiencia energetica dels  valencians, sense dependre de l´exterior.

Per aixo, considerem que les energies renovables (per eixemple l´energia solar o l´eolica) son molt importants per a l´autonomia energética valenciana, i la preservacio del Mig Ambient valencià, clau per a les activitats agricoles tradicionals valencianes, i el turisme de calitat.

Rebugem el nou impost "Peaje de Respaldo" que prepara el Govern de Madrit a les Energies Renovables generades pels chicotets productors valencians, i que en la practica supon ficar un esperpentic impost al sol i al vent.

 

REGENERACIO DEMOCRATICA

Canvi en la Llei electoral 

 • Considerem que la barrera electoral del 5% es antidemocratica, pensada per a beneficiar al bipartidisme i al centralisme, i discriminatoria, perque unicament existix en l´autonomia valenciana. En atres autonomies, dita barrera del 5% no existix.
 • SOM VALENCIANS defen les llistes obertes, i l´eleccion dels representants politics per mig de primaries obertes i no controlades per les cupules dels partits politics.
 • SOM VALENCIANS considera poc democratic la distribucio d´escons en els municipis i les Corts Valencianes, per mig de la Llei d´Hont. Defenem un sistema de distribucio d´escons completament PROPORCIONAL.

 

Financiacio dels partits politics

Rebugem les subvencions als partits politics. Considerem que els partits politics han de financiar-se exclusivament per les aportacions dels seus militants i simpatisants, de manera transparent i controlada per organismes de fiscalisacio externs.

Per a que la politica no siga una "professio", SOM VALENCIANS es compromet a que els seus carrecs electes, no continuen en politica mes de 8 anys (dos llegislatures). Considerem que per a resoldre els problemes dels ciutadans, s´ha de tindre els mateixos interessos dels ciutadans, ademes de competencia professional, experiencia i imaginacio, i no formar part d´un grup de professional de la politica que no ha treballat mai en la vida real.