Model instancia prohibicio manifestacio catalanista CUP i ACPV del 29 d'abril per Valencia

El Delegat del Govern Juan Carlos Moragues, del Partido Popular, ha autorisat la marcha pancatalanista del proxim 29 d'abril, pels carrers del centre de Valencia.

El president de Som Valencians, Joan Ignaci Culla farà responsable al propi Juan Carlos Moragues si esta autorisacio es mante, i solicita via instancia a la Delegacio del Govern, que prohibixca les manifestacions paraleles i simultanees de la CUP i ACPV,  en virtut  de l'articul 10 de la Llei Organica 9/1983 del 15 de Julio, pels possibles altercats i danys a les persones i bens, com historicament ha passat en els ultims anys.

Per a acompanyar esta solicitut, tu tambe pots presentar una instancia demanant al prohibicio de la marcha pancatalanista, en la subdelegacio del Govern en el carrer Joaquin Ballester, 39 de Valencia

Aci tens archiu en format doc, per a que pugues omplir les teues dades.

Aci ho tens tambe en pdf.

Este  es el document entregat per Joan Culla, en calitat de President de Som Valencians