Participa

Pots afiliar-te a SOM VALENCIANS omplint el seguent formulari per unicament 8 euros al mes. Els teus drets com afiliat son:

1. A participar en les activitats del partit i en els orguens de govern i representacio, a eixercir el dret de vot, aixina com assistir a l'Assamblea general, d'acort en els estatuts.
2. A ser electors i elegibles per als carrecs del mateix.
3. A ser informats al voltant de la composicio dels orguens directius i d'administracio o sobre les decisions adoptades pels orguens directius, sobre les activitats realisades i sobre la situacio economica.
4. A impugnar els acorts dels orguens del partit que estimen contraris a la Llei o als estatuts.

Entitat Oficina DC Conte

Tambe pots colaborar fent-te simpatisant de SOM VALENCIANS, debades, sense pagar: