Ponencies del II Congrés de Som Valencians: Amics dels animals

2:30pm-2:55pm         Amics dels animals

Coordina: Mercedes Andani

Castellano (pincha aquí)

Valencià (punja aci)

 Ya pots consultar la Ponencia "Amics dels animals" del II Congrés de Som valencians, preparada per Mercedes Andani

En el II Congrés, treballarém al voltant de tots els temes, i pots preparar les teues mocions per a debatre algun punt.

El II Congrés tindrà lloc en l'Hotel Holiday Inn Express de Valencia (junt  al Centre Comercial El Saler)