Proces de Primaries Som Valencians - Ajuntament de Valencia - Generalitat Valenciana

El partit Som Valencians obri plaç per a presentar candidatures a l'Alcaldia de Valencia-Generalitat Valencians. D'esta  manera, els partit valencià tria de manera democratica, oberta i tranparent, el seus candidat i llista a Alcalde del Cap i Casal i a la Generalitat Valenciana

Plaç de presentacio de candidatures

El plaç per a presentacio de candidatures s'obri el 25 de maig 2018, a les 08h i acaba el 1 de juny de 2018, a les 22hores.

Qui es pot presentar

1. Es pot presentar qualsevol afiliat de Valencia ciutat, al corrent de quotes, én una antigüetat de mes de 3 mesos.

2. Es pot presentar un simpatisant inscrit en el partit, abans  del 25 de giner de 2018, si reunix un minim de 30 avals d'afiliats del partit.

Per a presentar la teua candidatura has d'omplir el següent document (aceptacio_candidatura)

Els avals dels simpatisants que desigen presentar-se a candidat a l'Ajuntament  de Valencia, s'han de presentar en la seu, ans del 1 de juny a les 22hores.

Qui pot votar

 1. Poden votar tots els afiliats de Som Valencians de la ciutat de Valencia, que estiguen a corrent de quotes a dia de la present convocatoria, el 1 de juny 2018

2. Els simpatisants inscrits en el partit, majors de 18 anys, én anterioritat al 25 de març de 2018. Els simpatisants hauràn de fer un donatiu, voluntari, per a sufragar els gasts de les primaries. El donatiu voluntari s'aconsella que siga de 4€.

Cóm es vota

Telematicament des del 29 de juny a les 8:00h fins al 1 de juliol a les 14hores. Des de la web de SomValencians. Els vots telematics seràn indicant nom, llinage i dni de la persona que vota. Unicament els vots dels afiliats i simpatisants inscrits tindràn validea.

Presencialment, en la seu de Som Valencians de l'avinguda de Suecia, 5. El 1 de juliol de 10 a 14hores.

 No es pot votar telematicament  i presencialment. Els vots duplicats seran anulats.

Cens electoral

El cens electoral estarà disponible per als inscrits en ell i estarà a la seua disposició en la seu de Som Valencians respectant la Llei de Proteccio de Dades de caracter personal i a efectes de comprovacio de les seues dades d’inscripcio

Campanya electoral

Els candidats poden dispondre de la seu del partit per a fer actes, explicar el seu programa als afiliats. Tambe podràn organisar actes en el carrer, fer videos, banners, i tot els material que consideren per a fer la seua campanya.

La campanya electoral comença el 1 de juny a les 14 hores i acaba el 30 de juny a les 24 hores.

Votacions

Es votarà per mig d'una papereta én el nom de tots els candidats, ordenats per ordre de presentacio de candidatura. Els votants marcaràn junt al nom, la posicio que vol que vaja el candidat en la llista.

En acabar les votacions, es sumaràn els digits que representen les posicions de cada candidat, ordenant-se segon el numero de vots obtinguts, en ordre invers, es a dir, el primer lloc serà el que menor resultant de la suma dels digits de les posicions haja obtingut.

Comunicacio de resultats

El 1 de juliol a les 20hores, a traves de la web del partit.