Quina Valencia volem per Chimo Canet

Fa unes semanes vaig assistir en Gandia a, en teoría, una jornada de debat a carrec del President de la Generalitat i la seua vicePresidenta, Monica Oltra en el titul: Quin Pais Volem? 

¿Quina fon la meua sorpresa? Puix que vaig estar aguantant durant 2 hores un Mitin Polític en tota regla, cosa que esta prohibida, fora del temps de campanya.

Pero lo mes greu es que el debat se llimita a parlar ells i tres persones sense donar opcio a ninguna veu discordant ad ells que poguera ombrejar la seua propaganda i a mi me deixaren en el micro en la ma i la paraula en la boca. Aixina que recurrixc a la prensa per intentar que la societat escolte atres versions de " Pais".Yo una terra valenciana rica en cultures, tradicions i una economia prospera per a tots

Ara be, si anem per a on crec que vostes van…. dir-los que vullc un país aon els seus politics lluiten per la seua terra i no vagen fent el ridicul en pachangaes per Madrit o baixant-se els pantalons per Barcelona en conte de reivindicar les nostres necessitats

El corredor que conecte Valencia en Europa per Zaragoza recte a França i passar del chantage dels catalans a la nostra terra.

Una conexio mes recta i rapida en els ports i les plajes del nostre Regne. L'acces nort al Port de Valencia

Un pla hidrologic nacional que garantise l’aigua i el futur dels valencians

Una conexio directa per tren de les ciutats importants de la costa Vinaros- Elig

Una banca propia i una ret financera valenciana que mos reforce com a poble

Una re-industralisacio de les nostres comarques i no el abando absolut al que estem somesos facilitant la eixida d'estes de les nostres fronteres

Una educacio plural respectuosa que no es dedique a adoctrinar als nostres fills en mentires i falsetats i respecte la concertada que a educat a mes de la mitat dels valencians per lo manco en la Safor, ¿Que seria de Gandia sense la concertada?

Un "pais" que reforme les ETT i les lleis que estàn convertint als treballadors en esclaus

Un país a on no se retallen les beques de estudians i se gasten els diners en cervesetes, en associacions pro països i editorials CAT.COM

Un "pais" a on se gasten les infraestructures per crear ofici i riquea al seu poble i no per a passejar el senyor Ribo el seu gosset “ per no parlar de la resta”.

Un país a on les seues tradicions se respecten i no s'aniquilen pel ego d'uns politics amargats i renegats de la seua historia i la seua cultura, un "pais" a on l 'exhibicio de simbols ofensius per als seus ciutadans estiguera penat.

Un "país" a on llauradors honrats com yo pugam defendre-mos en dignitat i no estigam abandonats per els nostres governants que no son capaços de fer una reforma integral del camp valencià i manco de recolzar els sectors primaris.

Un "pais" a on el poble lluite per el seu poble i a on gent de associacions i partits politics tinguen el mateix dret sense manipulacions ni censures ni pressions dels governants per defendre lo nostre

Un "pais" a on els seus representants es dediquen a treballar per garantisar l'estat del benestar i no per canviar noms als carrers, anar en contra de l'esglesia o anar-se'n de vacacions a Grecia en els diners dels valencians

Un "pais" a on els seus politics velen per ells i no per els veins un "pais" que respecte les seues tradicions la seua historia la seua llengua la seua identitat i fique en valor el seu poble

Un "pais" a on els seus politics no mos conten mentires i mos enganyen ni mos venguen a preu de saldo als catalans ni vagen allí a sentir-se orgullosos de ser catalans i aci mos venguen la burra d'un "pais" i pacten en partits que fan apologia del terror

Un "pais" a on es demanen responsabilitats patrimonials als politics per la seua mala gestio i no sels permitixca fer mitings en diners públics.

Un "pais" en una televisio propia autónoma, lliure i plural feta per valencians per a als valencians i no per Tv3 ni al servici de politics manipuladors.

I per acabar vostes tenen tant pero que tant d'orgull de ser valencians que encarreguen el famos video a una empresa catalana en la de empreses valencianes que hi han, inclus del seu color politic.

Tant tant orgullosos de ser valencians que desfilen darrere les "estelades", venen a fer inauguracions de…. Terroristes i traïdors al seu poble i que actuacio darrere actuacio ningunegen, menosprecien i se burlen del meu poble

Soc Chimo Canet; llaurador, d'esquerres i de Som Valencians i me presentare esta campanya en tots els pobles que puga parlar per desenmascarar totes i cada una de les falsetats i tramolles que vostes es tan duen a terme estafant als valencians

El poble deu despertar del malensomi que vostes mos fan i fomentar els verdaders politics valencians que treballen per als valencians i no per ser colonia o sucursal de atres.

Com poden observar els "mitiners" del dia 6 i el señor Alcalde de Bellreguart no volem el mateix "Pais" per que yo vullc per el meu regne, pero vostes soles se mouen per ser una colonia de un condat.