Renovacio CEN Som Valencians

Valencia, 26 de giner 2018

 

El proxim 10 de febrer 2018, en Assamblea ordinaria, SomValencians renovarà el seu CEN. Els afiliats podràn presentar llista per triar el CEN des del mateix dia 26 de giner 2018, fins al dia 7 de febrer en la Seu de Som Valencians (Av Suecia, 5 Valencia), junt a fulla d'acceptacio de les candidatures de tots els membres proposts al CEN.

Fonaments

Segons els Estatuts de Som Valencians (mes informacio):

Articul 13:

Seran competencies de l'Assamblea: -

Aprovacio del programa politic mediant ponencies

- Examen de l'informe politic que presentarà anualment el Consell Eixecutiu Nacional.

- Triar al CEN.

- Aprovar els presuposts.

- Aprovar el balanç economic anual.

- Modificar els estatuts

- Decidir sobre pactes electorals.

- Decidir sobre l'ideologia i les politiques a seguir.

- Triar els candidats del partit a carrecs publics

- Disoldre i liquidar el partit