Reunio del CEN 25 de setembre. Ratifiquem acorts del 4 i 11 de setembre.

 

Reunit el Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians, el 25 de setembre 2018

 

Assistents:

Juan José Iglesias; Vicente Iborra; Carlos Crespo; Jose Marco; Amparo Arona; Jaume Hurtado Perea; Emilio Martínez Bonet

 

Seguint l’orde del dia establit,

 

1.Es propon l’incorporacio de membres nous al Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians, per a enfortir i preparar el partit de cara a les eleccions autonomiques i municipals de 2019

 

2.S’accepta per unanimitat l’incorporacio dels nous membres del CEN. Els nous membres s’incorporen al CEN i serán ratificats en la proxima Assamble de Som Valencians el proxim 21 d’Octubre 2018.

 

3.El Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians recibix la peticio d’apertura d’expedients disciplinaris feta per Joan Ignaci Culla, i una veintena d’afiliats, per possibles infraccions molt greus, greus i leves.

 

El Consell Eixecutiu Nacionnal requerix al Consell d’Arbitrage que investigue i cite a declarar als afiliats implicats.eban.

 

Es solicita al Consell d’arbitrage,que obriga Expedient disciplinari als afiliats implicats en els fets exposts, per possible incompliment dels articuls 7, 8 i 10 dels Estatuts del partit. Entre atres “actuar o representar al partit sense haver segut autorisat pels estatuts, eixecutiva o l’assamblea”

“Per faltar al respecte a militants”, empleant calificatius despectius, insults, menyspreus i amenaces

“Participar en unes votacions a la catalana, en contra de les decissions del CEN i l’Assamblea”

“No seguir els fins fundacionals del partit”

 

4.Es ratifiquen els següents acorts de la reunio del passat 11 de setembre 2018, en la seu de Som Valencians en l’Avinguda de Suecia, 5.

 

a) Cancelar i anular la convocatoria de votaciones de Som Valencians del dia 15 de setembre.

b) Incloure com punt del dia de dita Assamblea Extraordinaria la votacio per a elegir candidats a la ciutat de Valencia per mig de llistes tancades de 33 persones i 3 suplents, respectant els estatuts de Som Valencians (art 13 i 15) i la paritat entre homens i dones que indica la llei electoral

c)El CEN es ratifica en l’anulacio de tot el proces de primaries per no ser conforme a Estatuts, i es somet a votacio l’eleccio de candidats de llistes tancades per als  candidats de Som Valencians a l’Ajuntament de Valencia.

 

5. Es decidix convocar Assamblea General Extraordinaria de Som Valencians per al 21 d’Octubre de 2018. Per tant, fins ad eixe dia no es celebrarà cap Assamblea General el dia 29 de setembre. La convocatoria d‘una Assamblea General Extraordinaria s’ha de fer en temps i forma, i comunicar a tots els afiliats del partit.

 

6.Reprovem l’actitut d’Eduart Roca, José Vilaseca, Amparo Lliso i Julián Vico de donar publicitat contradictoria d’una Assamblea inexistent el proxim 29 de setembre, anulada pel CEN en les reunions del CEN dels diez 4 i 11 d setembre, i en la reunio de hui 25 de setembre de 2018.

 

7.El CEN decidix propondre a l’Assamblea General un canvi d’estatuts per a crear un Consell Comarcal per a desenrollar una organisacio transversal del partit, en l’ambil municipal i intermunicipal, i avançar en l’implantacio del partit en tot el territorio valencià.

 

8.El CEN decidix presentar la nova web el 9 d’Octubre.

 

9.El CEN decidix la creacio d’un gabinet eixecutiu d’estrategia electoral

 

Es convoca nova reunio del Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians el proxim 4 d’Octubre a les 20:00hores.