Si que tenen diners per distorsionar el Misteri pero no per a que l'AVE arribe a Elig

Rafa Garrido, coordinador de Som Ilicitans/Som Valencians en Elig, ha denunciat hui que la Conselleria  d'Educacio de Vicent Marzà, per mig  de la U. Miguel Hernández, ha llançat una publicacio "Breve diccionario de la festa" en torn al Misteri d'Elig en el que en lloc d'explicar a turistes, ilicitans i valencians que el Misteri  d'Elig es l'unica  obra teatral -escrita  en valencià- que es representa en l'actualitat, des del segle XV, diu que es una peça teatral catalana. Textualment diu  que el Misteri d'Elig es  "drama religioso de  finales  del segle  XV cantado en catalán"

Som Ilicitants/ Som Valencians considera que un atra volta el Consell i el Tripartit, s'equivoquen en l'us tendencio i ideologic del  Presupost  de la Generalitat, i mentres gasten en canviar la nostra identitat  i en enchufars  als  proxims ideologicament, diuen que no tenen diners per a:

    • Arribada de l'AVE a  Elig
    • Conexio ferroviaria  aeroport de l'Altet én la ciutat  d'Elig
    • Obres del tren de la costa sense conexio Alacant-Elig
    • Rehabilitacio del Barri de San Antón
    • Creacio de subsede del Museu Nacional d'Arquelogia per a la Dama d'Elig