Som Valencians denuncia que Isabel Bonig “quiere romper en Valencia un consenso sobre la

“Isabel Bonig vol trencar en Valencia un consens sobre la  finançacio que sí alcancen atres autonomies com Castella i Lleo”.  Aixina de contundent s'ha mostrat Jaume Hurtado, secretari general de  SOM VALENCIANS, despres de produir-se les declaracions  de l'expert en finançacio autonomica Castella i Lleo, que defen  mantindre el Status Quo en el sistema de que “no tots els ciutadans  son iguals”. Respecte a aixo, el dirigent valencianiste ha explicat  que, “per al expert castella-lleones, en el model de finançacio  del futur, ells tenen que seguir rebent mes. Este senyor  defen a la seua autonomia, abans vast imperi, i treballa per a que tinga  la millor finançacio autonomica possible. I estic d'acort. Castella  i Lleo es una autonomia mes pobre que la mija espanyola. Podem ser  solidaris, invertint mes, per a que poc a poc vagen convergint  en la mija espanyola, pero, sent Valencia molt mes pobre que la  mija, no entenc per que paguem i aportem a l'Estat molt mes de  lo que rebem. Si hi ha que ser solidari entre els ciutadans d'este   Estat, no entenc per que paguem mes sent mes pobres”. 

Hurtado ha afegit que “per atre costat, hauria que vore en que se gasta  eixa ‘solidaritat’ que paguem en nostres imposts, despres de analisar a l'acort   aplegat en els Presuposts Generals de l'Estat, en el que  Valencia, gracies a Bonig i Oltra, titular del sucursal de Podem  en nostra terra, ha quedat exclosa. No alcance a vore com eixos  fondos se destinen en inversions per a ser mes competitius, per  eixemple, en inversions en infraestructures. Ademes, no hem  establit una norma per la qual s'especifique quant temps devem  ser solidaris en una autonomia o, millor dit, quant temps devem  deixar-li a una autonomia per a que aprofite eixa solidaritat  interautonomica per a reduir la brecha respecte a la mija de l'Estat.  Mos dol vore com la solidaritat s'aprofita per a finançar el PER   o, lo que es lo mateix, pagar salaris als agricultors andalusos els  mesos que no treballen. Mos dol vore com eixe diners s'ha empleat en  els, quant menys, polemics cursos de formacio en la Junta d'Andalusia  . Mos dol vore que se hi haja gastat en televisions  autonomiques o, per eixemple, en un pla renove de mobles domestics  per a families en Extremadura. No crec que, ninguna d'eixes  inversions, siguen inversions llogiques per a que aumente competivitat en estes autonomies”.

El politic valencià ha conclos expressant que “a diferencia de lo  que senyala Bonig per a acontentar al seu amo i senyor, Maria Rajoy,  quan mos queixem de que els valencians paguem imposts i  rebem poc, mos queixem de les infraestructures que no se fan:  Corredor, eixida a Europa per Arago, conexio en el Cantabric,  Trascole de l'Ebre, acces nort al Port Valencia, aplegada de l'AVE a  Elig, Autovia Benidorm-Alcoy-Madrit, el Tren de la Costa, el variant  de la Font de la Figuera. Si mos fixem, sempre tenim en nostra  agenda politica que se realisen inversions per a millorar nostra competivitat. No demanem subvencions per no treballar. Demanem  millors condicions per a poder crear mes riquea i treball. I, aço,  es lo important. En l'afegit de que que, al ser 5 millons de  valencians (alguna cosa mes del 10% de la poblacio), tenim una  importancia major en termens absoluts que autonomies en poblacio  molt inferior”.