Som Valencians en la Junta de Distrit del Maritim.

Som Valencians ha estat en a Junta Municipal del Marítim. Molts veïns estan desencantats en la gestio del govern valencià perque no atenen les seues peticions ni les necessitats.

Som valencians denuncia:

-Que despres d'un any de govern i la promesa que despres de l'estiu començaran les obres en el Cabanyal-Canyamelar, no han donat informacio sobre com va a solucionar la problematica social del barri en els okupes, els lloguers illegals i la venda de drogues. Es llimiten a dir que la coordinacio en la Policia Nacional es milor que mai i que la situacio en el barri es millor, algo que el propis veïns desmentixen.

-Que despuix de posar-nos en contacte en l'associassio de veïns del barri del Cedro, demanem una solucio rapida al problema de contaminacio acustica que condiciona les seues vides, fins al punt de estar en tractament per problemes d'imsomni. ¿Qual va a ser l'actuacio del consistori? ¿Se van a llimitar al tancament de negocis com fins ara? A lo que reponen que la situacio del barri es molt millor i que tanquen tots els locals problemàtics. Una realitat que la propia presidenta de l'associassio de veïns desment.

-Que la falta de neteja i baldeu dels carrers, en el contenidors bruts i que fan pudor, afecta a la convivencia i demanem que es regularise la situacio. No contesten i remeten la pregunta al concejal oportu, contestan-nos per escrit.

-Que degut al tancament del Banc d'Aliments que se produi el passat 30 de Juny de 2016 i com l'Ajuntament manifestà que els 85.000 euros que dita entitat rebia, anaven a ser distribuïts per el assistents socials de cada zona. Som Valencians demana que se nos informe de la cantitat de diners que se han otorgat per ad esta zona i el modo en que va a ser distribuït i qui es el criteri a seguir. Aixina mateixa volem informacio de quants menjadors escolars van a obrir estos mesos d'estiu i quants chiquets van a accedir a dits servicis

Per part de les associacio de veïns, les queixes eren les mateixes, la neteja i la seguritat, la contaminacio acustica de alguns barris, el mal estat dels parcs i dels arbres que estan molt descuidats, malalts i ocasionen perills per als viandants.

 

Els veïns del barri Carmen-Beteró, demanen en insistencia que se faça cas de les modificacions propostes en les comissions departicipacio respecte de les llinees de la EMT, concretament de la llinea 31. Denuncien que no han servit de res les comissions i que els tecnics de la empresa metropolitana han fet lo que han volgut, sense tindre en conte les propostes dels veïns, fent inutil i calificant de burla les nomenades comissions participatives, que a mes agraven la situacio perque allunten encara mes la parada de l'autobus .

Els veïns de la Malvarrosa denuncien el mal estat i la brutea de la plaça 7 d'Octubre, a on encara ni ha fem asfaltic.

Tots els presents en la junta demanen la presencia del concejal departicipacio, que no ha donat senyals de vida, no ha acudit a cap junta i el temps apremia perque el dia 26 de Juliol acaba el determini.

Som Valencians espera rebre per escrit les contestacions a les preguntes i demandes formulades i no contestades aixina com les respostes als veïns dels poblats maritims. Sempre en els veïns, en el carrer escoltat i lluitant per una ciutat millor i mes justa.¡Nos vengem en lasegüent junta!

 

Escrit en Normes d'El Puig