Som Valencians ixirà als carrers el 9 d'Octubre

SOM VALENCIANS eixirà als carrers en el 9 D´Octubre per a "exigir un Concert economic com el de Navarra i Euskadi". Aixina ho ha anunciat Jaume Hurtado, secretari general de SOM VALENCIANS, que ha argumentat que la seua força politica ho fara, tambe, per a reclamar "una solucio definitiva a la finançacio autonomica de la COMUNITAT Valenciana, per a tancar el problema fiscal i la falta d'inversio. Estem a la coa en inversio publica i finançacio. No podem seguir aixina".

Ademes, el dirigent valencianiste ha explicat que "la carrega fiscal que soporten families, autonoms, empreses, el sector industrial, el turisme i el camp valencià no se correspon en les transferencies necessaries per a cobrir les demandes en Sanitat, Educacio, inversio en infraestructures, obra publica i Mig Ambient". Per atre costat, Furtat destacà "la necessitat de tindre mes recursos per a posar solucio al problema hidric. Un tema especialment preocupant en Alacant".

L'ingenier ha finalisat les seues declaracions advertint que "en l'asfixia economica i fiscal que tenim, que se suma a l'impotencia de vore com, tenint uns imposts alts, no podem alcançar, ni tan tan se vol, el cobrir les competencies de les que se llibera un Estat espanyol que mos martafalla. Necessitem eixe Concert i ho necessitem ya. Nostres malalts, nostres majors, nostres fills, nostra terra no pot esperar mes"