Som Valencians Moncada constituye el Consejo Local

El grup municipal de MONCADA, que va creixenta molt bon ritme, ha constituit durant estos dies el Consell Local en MONCADA. El Consell Local, s'ha format per a fomentar segons les normes reguladores, es la de promoure, facilitar i canalisar la participacio dels ciutadans/as, defendre el mig ambient, la cultura i l'historia de MONCADA, el deport, el comerç i totes les arees i ambits que formen a la ciutat.

Els membres del partit, encarregats en representar este consell son, Desamparats BOILS com presidenta i Vicent Roca com portaveu. Per ad ells, lo primordial es defendre la calitat de la ciutadania i el dret civil, fent atencio en primer lloc en la ciutat de MONCADA. 

 

Des de el consell, volen propondre diferents mesures per a activar l'economia de la ciutat, com la baixada d'imposts, l'ajuda a agricultors , sobre tot als jovens, per a mantindre en optimes condicions L’HORTA de la ciutat. Aposten per nous conreus, per a evitar l'abando dels camps, per reorganisar  urbanisticament la zona de Masies, aixina com el transport gratuït, en la possibilitat d'aportar  atre autobus.

 

Per atre costat, des de SOM Valencians - Moncada, defenen l'importancia de creure un espai vert, un gran parc, un pulmo que frene la contaminacio de la ciutat i a on poder gojar de la naturalea sense eixir de la poblacio i en totes les ventages que aixo portaria, i creant llocs de treball; ademes d'aixo, veuen molt necessaria una millor en els accessos a MONCADA, priorisant l'eliminacio de corbes en la CV-315 i incloent un  carril bici  i l'acces pel cami  de Mas Camarena

La falta de netea tambe preocupa molt a esta formacio i als ciutadans de MONCADA. Son  moltes les queixes de la miseria en els carrers, i es necessari que se tinga en conte la millor en el servici de netea en la creacio de mes posats de treball i la revisio del contracte en l'empresa d'arreplegada de residus.

 

SOM MONCADA preten ser un grup obert