Som Valencians Paiporta en el Ple Municipal de Març

SOM VALENCIANS PAIPORTA  estigue ahir en el ple de l'ajuntament i pogue informar-se IN SITU de les ultimes accions del consistori entre les quals destaquen la prorroga del contracte d'un aparcament en parcela municipal en el poligon de la mina. El contracte havia vençut i l'Ajuntament   podia tornar a traure a concurs dit concessio  pero ha decidit renovar-ho perdent  aixina  l'oportunitat d'obtindre majors ingressos per aixo si s'havese tret a concurs atra volta. 

 

Per atra part degut a un erro administratiu l'entitat ESPAI no pagament a temps els segurs socials del mes de febrer i carreja una sancio de mes de 5000 € a carrec dels veïns de Paiporta.

 

S'aprovà ampliar l'oferta formativa de l'escola oficial d'idiomes en Paiporta.

 

I a dia de hui seguirà paralisat l'apertura del CP Rosa Serrà fins que se revisen totes  les partides presupostaries pel cas de corrupcio de CIEGSA per temps indefinit, sent els chiquets de PAIPORTA els grans perjudicat seguint en estudiant en barracons.

 

Jose Marco pregunte a l'Alcaldesa i el regidor de cultura per que s'aprovà un conveni de colaboracio en Escola Valenciana sense abans tindre en conte a atres entitats com la RACV o Lo RAT PENAT.   La seua resposta fon que els unics que se posaren en contacte en ells  fon l'associacio pancatalaniste.

 

Tambe reclamem que se feren reso de la mocio solicitada per a solicitar a la Generalitat de Catalunya l'eliminacio de la seua web indicant que les falles son cultura catalana i el soport a dites festes com patrimoni cultural immaterial de l'humanitat.

 

Preguntem per quan escomençaven les obres del parc infantil de la plaça Italia i per la reclamacio  imposta per Josep Marc pel mal funcionament de l'engrunsadora SITO en la plaça LUXEMBURGO.  A la que el regidor d'urbanisme respongue a la primera pregunta que el començament d'obres es imminent i a la segona que se prendria nota per a solucionar-ho lo abans possible.

 

Per ultim s'inste al regidor de sanitat a reclamar a la Conselleria de Sanitat a solucionar els retardaments en les cites mediques en l'especialitat de pediatria que apleguen  fins passades una hora, rebent per contestacio que posarem reclamacio en el centre de salut ya que no es competencia  seua.