Som Valencians Paiporta va estar present en el Ple Municipal en l'Ajuntament del poble.

Ahir, 25 de febrer de 2016, Som Valencians Paiporta va estar present en el Ple Municipal on es varen debatre diferents temes entre ells, el punt 6, en l'aprovacio d'un reglament de transparencia sobre els regals (Roba, beguda...) que fa i rep l'Ajuntament de Paiporta o els regidors i si superen el valor de 15€ seran entregats a diferents entitats socials del poble. El punt 7, en l'aprovacio, i l'abstencio de PodEu per “ser discriminatori”, del Reconeiximent de la Condecoracio al Merit Policial en Distintiu Blanc a dos oficials de la Policia Local. El punt 8, en l'aprovacio del Pla d'Integracio Social de les persones immigrants de la poblacio, o el punt 9 en l'aprovacio per unanimitat sobre la declaracio institucional de la proclamacio de la Republica Arap Sahrauri Democratica en motiu del seu 40 aniversari. 

Tambe s'ha aprovat una mocio institucional sobre el 8 de Març, dia Internacional de la Dona.

Per ultim, en pregaries i preguntes, Xisco Ruiz com a representant de Som Valencians en el salo de Plens de l'Ajuntament va solicitar un millor acces i senyalisacio al vagen del metro direccio Picanya, "ya que posa en risc la vida de les persones". Ademes, tambe va preguntar si Escola Valenciana te un contracte per l'Ajuntament de Paiporta i si es aixina, "per que cantitat de diners i per quant de temps".

Sobre la primera qüestio l'Alcaldesa, Isabel Martin, nos va explicar que van mantindre una reunio en el Director Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i que estan estudiant millorar l'acces. 
I sobre la segona qüestio, Isabel nos va dir que faran un conveni en Escola Valenciana de 2.000€/any, sense expressar-nos la duracio de dit contracte.

Des de Som Valencians Paiporta llamentem que el conveni de 2.000€/any que preten fer l'Ajuntament a Escola Valenciana per a la “Promocio del Valencia”, l'entitat del qual ya rep mes de mig millo d'euros del Govern de Catalunya per a promocionar el Catala en l'imaginari “Païs Valencia”, no s'utilise per a l'emergencia social que tenim en el nostre poble.

Una volta mes, els nostres polítics desprecien la nostra cultura i la nostra historica Llengua Valenciana, la llengua de la qual no te relacio en cap atra de tot el territori espanyol.