Som Valencians presentarà mocions en l'Ajuntaments per a que s'aplique el 138 i millora la finançacio

El partit politic Som Valencians presentarà mocions en els Ajuntaments de Valencia, Castello i Alacant, per a reclamar l'aplicacio de l'articul 138 de la Constitucio Espanyola, i que es millores el sistema de finançacio. 

Aci el text de la mocio en pdf i en word

Esta mocio tambe es assumida per concejals de partits locals independents, en el que Som Valencians està colaborant des de fa uns messos

 

 

 

 

Mocio en defensa del compliment de l’articul 138 de la Constitucio, respete a l’Estatut d’Autonomia valenciano i la millora del Sistema de Financiacio autonomica

 

El CONSELL Local de SOM VALENCIANS en el municipi  de                                 , presenta al Ple de l'Ajuntament la present mocio per al seu debat i aprovacio, si procedix, d'acort en el següent

 

EXPOSICIO DE MOTIUS

 

 

Els  valencians som un poble én anima propia, plena de vida que te un carácter treballador i integrador. El nostre dinamisme com societat mos crida a alcançar noves cotes i reclamar major poder valencià.

El valencians representem el 10% del PIB espanyol i el 10’5% de la poblacio d’Espanya. Ademes, el volum de les exportacions valencianes es tan important, que la nostra balança comercial mos dona un saldo positiu de 3800 millons d’€, equilibrant la balança comercial espanyola, que historicament es negativa.

A pesar del nostre pes economic, el dinamisme de la nostra societat, i del caracter treballador i integrador dels valencians, patim d’una preocupant ineficacia politica dels representants valencians de PP, PSOE, Cs i Podemos-Compromis en el Congrés dels Diputats i el Senat, per culpa d'un control organic ferreu dels grans partits estatals, sobre els seus carrecs publics, i la sempre coneguda anteposicio dels interessos partidistes, per damunt de la defensa dels interessos valencians.

Tot aixo fa que pes politic dels valencians, en Madrit i Brusseles siga insignificant, i que la veu dels valencians, fora de la nostra terra siga silenciada, amagada, quan no distorsionada, per uns mijos de comunicacio que desconeixen l'idiosincracia del poble valencià.

 

En este context historic que estem vivint en l’actualitat, des de la Moncloa i el Palau de la Generalitat Catalana, es treballa subterraneament, per a encaixar el “problema català” canviant la Constitucio i el sistema de finançacio autonomica, sense contar én els valencians. La crisis catalana ha silenciat i eclipsat tota l’accio politica i els valencians assistim, una volta mes, al ninguneig sistematic.

 

Els valencians necessitem expondre les nostres reivindicacions clarament, civica i pacificament, des d’una estrica obediencia valenciana, en totes les institucions. No volem tornar a ser la moneda de canvi entre Madrit i Catalunya.

 

Es, per tant, obligatori liderar un moviment de resposta civica i politica, organisada, sempre constructiva i lleal en el poble valencià, que tinga continuitat en el temps, per a que la veu dels valencians no continue silenciada, i que es cree una corrent de pensament seria, én una estructura eficaç, per a que el valencianisme politic, transversal, civic i cultural torne a tindre el pes social, i que tornem a les institucions politiques democratiques, én credibilitat, programa, i propostes series per a canviar i millorar l'autonomia valenciana.

 


 

En este sentit, es clau reclamar aci i en Madrit:

 

1.   

Reconeiximent del Dret Civil Valencià

2.   

Negociacio d'un pacte fiscal entre el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, per a tindre un Concert Fiscal com el Regne de Navarra i el Pais Vasc, que siga just i reconega el gran esforç fiscal i que fique en valor la gran llealtat dels valencians én Espanya, no sempre valorat ni reconegut. Unicament d'esta manera podrem tindre una Sanitat i Educacio universal per a tots els valencians, homologant-se en les societats europees mes avançades.

3.   

Aposta per les infraestructures que conecten la nostra economia valenciana én Europa, i el mon, apostant pel Port de Valencia, Sagunt i Alacant, el corredor Mediterraneu i l'eixida a Europa per Arago

4.   

Rebaixa dels imposts per a families i autonoms

5.   

Potenciar el camp, l'industria, el turisme i el sector de les energies renovables, en la que els valencians hem de ser liders i autosuficients

6.   

Solucionar el problema hidric dels valencians, i la reforestacio dels boscs i interior de les terres valencianes, tan necessari per a construir el futur, i previndre les conseqüencies del canvi climatic

7.   

Respecte al nostre Estatut d’Autonomia, reconeiximent de la Llengua valenciana, la nostra cultura, tradicions valenciana, la nostra cultura, tradicions i nacionalitat historica

 

 


ACORT

 

1. Solicitar al Govern i el Ministeri de Facenda que s’aplique l’articul 138de la Constitucio Espanyola:

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

2. Recolzar a la Generalitat Valenciana, per a conseguir un canvi en el model de finançacio autonómica, per a que l’autonomia valenciana no siga la mes perjudicada l’actual sistema. Solicitem el Concert Fiscal, per a que la Comunitat no siga l’autonomia mes perjudicada

3. Exigir a les institucions, partits politics, i administracions, respecte al nostre Estatut d’Autonomia, singularitat histórica, simbols, cultura i llengua valencianna

 

 

 

 

 

                                            EN_______________, a ___ d’Octubre de 2017.