Som Valencians presentarà una queixa en Brusseles per competencia deslleal dels citrics sudafricans en la UE

La formacio valenciana, ademes, movilisarà els seus Consells Locals, presentant una mocio en els municipis valencians per instar als Ajuntaments en la defensa institucional dels citrics

Esta es la mocio que es presentarà en els Ajuntaments

(Valencia, 28 Oct 2016) Som Valencians presentarà una queixa en Bruselles per a que la Unio Europea reconsidere la seua decissio d'ampliar el determini fins a novembre, d'entrada de citrics sudafricants, coincidint desllealment én l'inici de la campanya citricola valenciana, lo que provocarà la caiguda de preus en el camp valencià i que es quede molt producte sense arreplegar en els abres

Per a Jaume Hurtado,” els citrics sudafricans haurien de ser inspeccionats exhaustivament abans de la seua entrefa en Europa, i el compliment de la normativa europea per al control de plagues te que ser una prioritat per Europa, ya que en 2013, 2014 i 2015 carregaments complets én orige Sudafrica donaren possitiu en controls aleatoris de Black Spot". L'Unio Europea, en lloc de realisar mes controls o be tancar fronteres per a que la plaga no s'extenga, ha ampliat el determini d'entrada de citrics i rebaixat arancels. En la queixa que presentarà Som Valencians en Brusseles el proxim 2 de novembre, Hurtado exigirà el compliment de la Directiva  2000/29/CE DEL CONSEJO, y el Reglament d'Eixecucio UE nº543/2011 de la Comissio.

La formacio valenciana mostra la seua preocupacio pels rics que te per al camp valencià en l'actualitat i la manca d'interes mostrat per la Generalitat Valenciana i el Govern Central en defensa dels interessos valencians. “En lloc de preocupar-se pels sectors productius com l'agricultura o l'industria valenciana, els partits que obeixen a Madrit i Catalunya, diuen SI a les importacions que competixen én els productes valencians en Europa, y s'Abstenen en la defensa dels interesss valencians, permitint que Valencia s'empobrixca mes i mes”, assegura Hurtado

 

Aixina mateix, per a buscar el consens valencià, Som Valencians presentarà mocions en tots els ajuntaments, per mig  dels seus Consells Locals, per a que els municipis valencians de tots els colors politics insten a l'Unio Europea i al Ministeri d'Agricultura i el Consell, per a  que els controls fitosanitaris en orige, de  paisos de fora de la UE siguen mes rigurosos, especialment Sudafrica, Brasil, Uruguay i Argentina, solicitant que les importacions soles es permitixquen fora de la campanya citricola valenciana(des de juny a octobre)  i es tanquen fronteres en els paisos que tinguen casos possitus de plagues en orige per a protegir les plantacions valencians