Som Valencians propon mides per a combatre el terrorisme yihadiste

El partit valencià SOM VALENCIANS ha llançat en el dia de hui una bateria de propostes per a frenar l'odi dels radicals islamics, i les naciones que els recolzen.

Segons ha explicat el Secretari General de SOM VALENCIANS, les creencies religioses no maten: Mata el fanatisme, l'odi, i la falta de llibertat. Es per aixo, que SOM VALENCIANS considera prioritari controlar i expulsar d'Europa als imans que inciten a l'odi i a l'extremisme en les mesquites.

Igualment, per a Hurtado, hi ha que replantejar-se el tracte comercial en les nacions que fomenten el yihadisme i l'odi cap a occident. SOM VALENCIANS enten que la millor forma de combatre el terrorisme es procedir a un bloqueig economic contra les nacions que ho fomenten, i deixar de vendre armes a països no democratics. Es necessari deixar a un costat nostra dependencia energetica en el petroleu, fomentar les energies renovellables i soles comprar petroleu als paissos que no financen el terrorisme.

Per un atra banda, per a la seguritat en espais oberts i publics, SOM VALENCIANS enten que s'ha de restringir el burka en espais publics. El burka no deu vestir-se en llocs publics per motius de seguritat (es impossible identificar a la persona que ho porte), enten tambe que es un simbol mascliste d'opressio contra la dona i ademes que no es islamic ya que no apareix mencionat en El Corà en ningun moment.

Per a Hurtado, Europa deu seduir a les minories etniques, que deuen d'integrar-se, i  entendre que la llibertat, la democracia, igualtat home-dona, els drets humans i la separacio Iglesia i Estat, son un alvanç i que en ningun cas la violencia es solucio a res