Som Valencians propon un pla de cinc punts clau per a combatre el yihadisme

Davant la recent onada d'atentats terroristes perpetrats per celules islamistes, Som Valencians ha propost un pla d'actuacio en cinc punts basics per a combatre el yihadisme.

 

1 Aplicació de la llei contra els imams que inciten a l'odi i a l'extremisme. Som Valencians considera llamentable que hi haja imams en territori valencià que prediquen la yihad des de les mesquites. Molts d'ells no només tenen els papers en regla sino fins i tot la nacionalitat espanyola, lo que evidencia que la Llei d'Estrangeria, tal i com està plantejada ara mateix, no funciona.

 2 Replantejar-se el tracte comercial en les nacions que fomenten el yihadisme. Som Valencians enten que la millor forma de combatre el terrorisme es procedir a un bloqueig economic contra les nacions que el fomenten. Encara que necessitem el petroleu, existixen molts països en el mon que mos el poden vendre i que no financen el terrorisme.

 3 Prohibicio de venda d'armes a les nacions que no respecten els drets humans. Cal prohibir de forma terminant la venda d'armes a aquells estats que no respecten els drets humans per una doble rao: primera, perque les van a utilisar per a massacrar a la seua propia poblacio i segona, perque estes armes solen ser adquirides en el mercat negre per celules yihadistes que despres cometen atentats terroristes en Occident.

 4 Restriccio del burka en espais publics. Som Valencians enten que el burka no deu vestir-se en llocs publics per motius de seguritat (es impossible identificar a la persona que el porte), enten tambe que es un simbol mascliste d'opressio contra la dona i ademes que no es islamic ya que no apareix mencionat en L'Alcora en cap moment.

 5 Foment d'integracio de les minories. Les minories etniques i religioses deuen integrar-se en nostra societat i acceptar una serie de principis basics de nostra civilisacio com la llibertat, la democracia, els drets humans, la separacio d'iglesia i estat o l'igualtat d'home i dona. El Govern deu fomentar processos necessaris per a integrar a les minories.