"Som Valencians" ¿Per que un nou partit?

@Rafa_MedinaSV.-

El Valencianisme, des de la desfeta d’Unio Valenciana, ha estat atomisat, desintegrat i seqüestrat, en diferencies de tot tipo.

El PP s’envoltà en la Senyera, encara que per dins desfera com la termita tota posibilitat de verdader valencianisme. Per supost no ha llevat el català de les escoles, no ha deixat de finançar el catalanisme en elles i en les universitats; que es a on se formen les noves generacions que ya tenen com a dogma l’unitat de les llengües (per mes que aixo demostra la propia diferencia, ya que no se pot unir lo que es unic) i creà el verdader element que ha donat pas a la llegalitat de la desaparicio de la Llengua Valenciana dins del català via dictamens i diccionaris de rendicio politica en la AVLL.. Pegueu una ulladeta a lo que posen els llibres dels nostres fills o lo que estan fent ya descaradament entitats dutes pels politics com Bankia. I de cóm han deixat la nostra economia ya es un crit unanim.

Els qui han volgut permaneixer fidels al Ser Valencià tambe han patit una forta guerra civil introduida en el valencianisme sibilinament pel PP a traves del canvi normatiu d’accentuacio de les Normes ortografiques del consens valencià que se nomemen d’El Puig.

Tot aço, adobat en les diferencies d’estrategia i ideologiques, ha fet que un fum de partits valencianises hagen eixit en estos anys de travessia pel desert. Partits mes o manco nacionalistes, de dretes o d’esquerres, mes o manco acostats a unes o atres posicions en el conflicte dels accents… Tot aço personificat en noms i llinages per persones que duen darrere molts anys de lluita i moltes decepcions en les esquenes.

Pero ha aplegat el moment ya, quan tot està desfet, i Valencia, la patria dels valencians, la nacio d’a on yo soc natural, està expoliada economicament, venuda a poders economics i culturals aliens , ridiculisada per tot arreu com paradigma de la corrupcio, en que sabem que ningun partit foraster, per molt que s’envolte en la Senyera, nos va a defendre. Ara alguns ploren lo que ell mateixos ajudaren a vendre. Que diferent havera segut tot en un partit valencianiste en pes en les Corts Valencianes, en Madrit, en Europa…

Pero es veritat, que es el moment de despertar i com hi han diferents maneres de vore el valencianisme i el futur social i politic dels valencians, hi ha a on triar. Pero faltava un partit mes preocupat per la verdadera societat valenciana que per estreles o per accents, pels problemes patris, que a tots nos afecten, que per populismes, neosocialismes o neolliberalismes. Un partit preocupat per reflotar esta terra del tarquim economic i cultural en el que l’han afonada entre tots en que han manat d’aci.

Som conscients que una oferta mes entre totes les posibilitats valencianistes, que son unicament aquelles que defenen l’autoctonia i singularitat d’este poble i de la seua llengua i cultura propia, s’expresen tant en castellà com en valencià, no es la solucio. Pero si es la solucio una gran unio de partits valencianistes des de qualsevol postulat ideologic com ya se va ensajar en un exit esperançador en les europees, sense mijos ni publicitat.

Ara cada valencià podra, des de la seua ideologia, unir-se per a la defensa de la Patria. Hem de fer la gran coalicio electoral per a recuperar la nostra terra en esta nova “Batalla de Valencia”; que es mes silenciosa, pero que ya esta matant definitivament al nostre poble. Si volem que els nostres fills no tinguen que anar-se’n pel mon i tiguen aci un futur. Si volem que la memoria dels nostres antepassats no se perda. Si volem que els nostres escritors seguixquen cantant la veu d’una llengua que es mes dolça que la mel, haurem de pospondre les diferencies i unir-nos en una lluita sense por.

I direu:
– ¿I lo que nos separa?
– ¿Es que una ciutat sitiada pot dividir-se si vol resistir?
– ¿Que no se salvà Valencia quan tots nos unirem baix el blau de la nostra Senyera en la batalla de l’Estatut?
– Pero yo soc d’esquerres i no me junte en eixos.
– I yo de dretes i manco en ells.
– ¿Pero no som tots raonablement democrates i volem a la nostra Patria? ¿No està en perill, mes que mai la terra dels nostres pares?
Qui vullgua anar baix una atra bandera que no siga “Som Valencians” que ho faça. Pero unim-nos tots el bons valencians en una gran i plural coalicio electoral.
Mosatros Som Valencians. ¿I tu?