SomValencians denuncia que les compensacions de la Conselleria d'Agricultura per arrancar armelers i oliveres per a parar la'avanç de la Xylella, son insuficients per als llauraors

SomValencians denuncia que les compensacions de la Conselleria d'Agricultura per arrancar armelers i oliveres per a parar la'avanç de la Xylella, son insuficients per als llauraors