¿Un poble sense nom?

Este es un argument, que com un mantra repetix algun sector politic én poc estima a la personalitat del poble valencià. Segur que tots alguna volta hem reflexionat sobre la qüestio, i m'agradaria compartir la meua, per supost oberta al debat i a la reflexio colectiva.

 

Començare diguent que dir que no tenim nom és una enorme falcetat, com tantes atres, i un dels argument facil per a dur-nos a la despersonalisacio.

 

Lo cert és que em tenim més d’un, igual que més d’un en el que alguns nos nomenen no tenen cap rigor: ni històric, ni l llegislatiu, ni social.

 

Començarem per estos ultims:

 

Alguns volen que el nostre nom siga País València, la denominació país sempre a s’ha amprat per a denominar un paissage, en absolut implica cap entitat politica concreta, ya que este paisage pot formar part de un estat o varis, es ben facil, dins d’un mateix estat trobar diferents tipos de paissage o un paissage comu entre dos o més estats, per tant denominar-nos  pais és una a manera de degradar la entitat del poble valencià. I si aixo li afegim que es la preferida per aquells que defenen el proyecte megaloman i imperialiste dels PPCC, queda ben clar i patent que pais no és una denominació digna per al nostre poble.

 

Una atra es comunitat, esta es pareix prou a la anterior, no te cap rigor historic, degrada la entitat al nostre poble i es un invent merament polític. Va ser inventat per la UCD en els 80, per a acabar en la polomica Regne / País, és evident que no es va aconseguir. Comunitat està bé per a un grup de veïns d’una escala, o per a una comunitat de regans, denominar aixina a un poble es un insult. Per tant comunitat tampoc és un nom digne per al conjunt dels valencians.

 

Regne, sense cap tipo de discussio, es la que més recorregut historic te, nigu én un criteri minimament cientific heu pot negar, i ademes recorda que els valencians hem tingut una entitat politica molt més important que l'actual, per tant provablement siga, sinó la més, una de les maneres més acceptades i correctes de denominar-nos.

 

Tambe esta la denominació de Nacio.

 

Nacio historicament, sempre s’ha amprat per a denominar un poble en:  una cultura, tradició ect… propia i sobre tot en conciencia de ser-ho.

 

Esta denominació es tant potent que no implica que el nomenat poble tinga un territori, es pot parlar de la nacio kurda o jueva ect..

 

I no nos podem olvidar que el poble d’un regne es una nacio.  Per tant esta també es una bona manera de denominar-nos.

 

I per ultim, encara que hi han mes, Estat València.

 

Per aquells que vos heu posat les mans al cap, penseu que un regne es un estat, i que una federacio es un conjunt d’Estats, el eixemple més clar és EEUU.

Per tant, tenim més d’un nom, i deuriem rebujar atres.

 

Pero aço nomes es la meua opinio i com ya he dit ans oberta al debat.