Valencianisme

Som Valencians en el Dret Civil Valencià

Despres de la declaracio d'inconstitucionalitat per part del TC a la Llei Valenciana de Regim Economic Matrimonial i davant l'escassa protesta de la totalitat dels partits politics tant nacionals com autonomics que se presenten en nostre territori, Som Valencians vol manifestar el seu total soport  a entitats com AJV(Associacio de Juristes Valencians) i a tot el poble valencià que hem vist mermat una volta mes nostre dret civil, un dels grans traces que definixen a un poble, la seua caracteri la seua manera d'organisar-se. Despres de 309 anys els valencians tornem a patir l

El desgobern a la Valenciana. Part 2: Nepotismo o "Enchufisme Ilustrat"

Dels partits que portaven la transparencia per bandera, que obriren webs contra el nepotisme, realisaren campanyes mediatiques… poc o res queda. Molt llunt de ser el govern transparent i que pensa en “la gent”, el tripartit tant en la Generalitat com en els ajuntaments, es un eixemple perfecte de nepotisme o “enchufisme ilustrat” sense ningun repare, aixo sí, sempre pel be del “poble”. Repassem les mides pensades i fetes “per i per a la gent”:

Les Joventuts de Som Valencians es reunixen per a iniciar l'activitat jovenil del partit

Les Joventuts de Som Valencians s'han reunit en la sèu del partit per a començar a desenrollar el seu plantejament i la seua funcio dins del partit, i començar l´activitat jovenil valencianista

S'han debatut varis punts com la participació dels jòvens en les Comissions i Orguens de decissio del partit, crear grups de treball per a fer propostes d'àmbit jovenil, buscar solucions per al dia a dia o tambe, fer excursions i visitar diferents pobles del Regne de Valencia, per a coneixer de prop tota la geografia valencians, les seues costums, historia i cultura.. 

PROPOSTES DE SOM VALENCIANS EN INFRAESTRUCTURES I VIVENDA

                                                                                INTRODUCCIÓ

L'autonomia valenciana es un territori habitat per 5 millons de persones en unes necessitats de transport terrestre, ordenació del territori, reciclage de sostralls, gestió hídrica i accés a la vivenda.

València representa el 10 % del PIB espanyol, que se concentra en unasuperfície del 4,6%, alguna cosa menys de la mitat (proporcionalment parlant.

Pagines